Flat Preloader Icon

Sadova Riders

Îți mulțumim pentru că ai ales website-ul nostru sadovariders.ro, pentru a închiria biciclete. Acest website aparține și este operat de SC RSC SADOVAN SRL, persoană juridică înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în Sat Sadova, Comuna Sadova, Strada Principală, nr. 191, parter, camera 1, Județul Suceava, România. 

CUI: J33/650/2022, CIF: 45904012

SC RSC SADOVAN SRL are ca obiect de activitate închirierea de bunuri recreaționale și echipament sportiv. Pentru a putea închiria aceste bunuri, persoana trebuie să accepte și să fie de acord cu Termenii și Condițiile afișate mai jos.

În calitate de utilizator, acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare, vor avea valoarea juridică a încheierii unui contract între părți. Bifarea căsuței ,, ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE’’ de către utilizator echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord cu condițiile noastre privind serviciile de închiriere și declară că înțelege și acceptă în mod expres toate clauzele contractului.

Dacă nu sunteți de acord cu orice prevedere din Termeni și Condiții vă rugăm să nu bifați căsuța „Am citit și accept Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate” sau „I have read and accepted the Terms & Conditions and Privacy Policy. De asemenea, dacă nu sunteți de acord cu orice prevedere din Termeni și Condiții, aveți posibilitatea de a ne transmite o solicitare scrisă la adresa de e-mail contact@sadovariders.ro, în vederea discutării, negocierii și ajungerii la un acord cu privire la anumite clauze contractuale identificate în Termeni și Condiții.

Astfel, transmiterea de către utilizator, în cadrul website-ului www.sadovariders.ro a datelor personale de creare a contului, împreună cu acceptarea expresă a Termenilor și Condițiilor, presupune acceptarea integrală din partea utilizatorului a Termenilor și Condițiilor și constituie acceptarea neechivocă a raportului juridic creat și a încheierii Contractului între utilizator și companie.

.Ne rezervăm dreptul de a suplimenta, modifica sau înlocui în mod unilateral Termenii și Condițiile serviciului de închiriere. În cazul unor asemenea modificări, cu ocazia primei logări în aplicație a utilizatorului, sau la prima rezervare, i se va solicita acestuia acordul asupra noilor Termeni și Condiții.

Prin utilizarea secțiunii de închiriere de pe website, în scopul rezervării unui vehicul, după primirea notificării despre orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor în modalitățile descrise mai sus, utilizatorul își asumă și este de acord cu obligațiile în forma în care acestea au fost modificate. Dacă utilizatorul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are obligația de a nu rezerva vehiculul și are oricând posibilitatea de a-și șterge contul.

I. DEFINIȚII ȘI ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

1. Pe parcursul prezentului Contract, ce stabilesc termenii și condițiile aplicabile în raporturile dintre companie și utilizator, următoarele cuvinte, denumiri și grupuri de cuvinte vor fi interpretate ca având următoarele înțelesuri:

 • Termeni și condiții” – reprezintă contractul încheiat între utilizator și companie, prezentul contract fiind aplicabil pentru accesarea și utilizarea  serviciilor oferite, denumit în continuare „ Contract” sau „Contractul„. Acest contract se consideră încheiat în momentul acceptării Termenilor și Condițiilor prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înregistrării contului în aplicație.
 • Website-ul”, „Website” sau „sadovariders.ro” are ca scop închirierea de bicicletele sau facilitarea rezervării acestora.
 • Utilizator” sau „Client” este orice persoană, fizică sau juridică (prin reprezentantul său legal) care a parcurs și finalizat cu succes procedura de înregistrare acceptând Termenii și Condițiile.
 • Conținut” se referă la totalitatea informațiilor cuprinse în website, printre acestea fiind incluse dar nelimitându-se la imagini, text, logouri, conținut multimedia, orice reprezentare grafică sau alfanumerică, date, mijloace tehnice, procedee, mecanisme ce au fost create, dezvoltate sau administrate de către companie.

   II. UTILIZAREA SERVICIILOR SADOVA RIDERS

   1. Pentru a putea avea acces la serviciile Sadova Riders trebuie ca utilizatorul să accepte anterior Termenii și Condițiile aferente modulului de închiriere de pe website, doar ulterior acestui moment începând relația contractuală dintre companie și client. După parcurgerea și finalizarea procesului de înregistrare, clienții persoane fizice sau juridice vor putea folosi serviciile oferite prin intermediul website-ului.

   2. Cerințele necesare utilizării serviciilor Sadova Riders

   a. Pentru a începe procesul de utilizare a serviciilor noastre este necesar să vă creați un cont pe website, urmând pașii:

   • Creați-vă un cont de utilizator prin completarea câmpurilor obligatorii din formularul pus la dispoziția dumneavoastră pe pagina Log in. Vă amintim că datele oferite de dumneavoastră trebuie să fie complete, corecte, actualizate, și valabile, în caz contrar nu veți putea beneficia de serviciile oferite prin intermediul website-ului și ne rezervăm dreptul de a respinge orice solicitare de înregistrare necorespunzătoare. Pentru mai multe detalii și informații privind scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate accesând linkul https://sadovariders.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor-personale
   • Introduceți datele și informațiile necesare pentru efectuarea plății serviciilor pe care urmează să le utilizați.

   b. Pentru a putea folosi serviciile oferite de către noi trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele cerințe:

   • Să faceți dovada deținerii unui card valabil cu fonduri suficiente emis de către o instituție financiară;
   • Să nu vă aflați sub influența unor substanțe (medicamente, alcool, droguri) și să nu suferiți de vreo boală, afecțiune, leziune sau tulburare psihică ce vă poate afecta capacitatea de a conduce o bicicletă.

   3. Procesul de creare a unui cont de utilizator și accesarea serviciilor

   a. Pentru a vă crea un cont pe website trebuie să introduceți următoarele date personale:

   • Numele și prenumele;
   • E-mail;
   • Introducerea parolei dorite;
   • Informațiile de plată ale clientului, acestea fiind înregistrate pe o platformă diferită la care compania nu va avea acces.

   b. Pentru informații suplimentare și lămuriri cu privire la colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate.

   c. Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea contului, numelui de utilizator, parolei și a celorlalte date asociate, fiind exclusiv responsabil pentru acestea. De asemenea utilizatorul își va lua angajamentul că va informa compania cu privire la (i) orice folosire neautorizată a contului și parolei asociate cu acesta, și a (ii) furtului datelor contului de e-mail folosit pentru crearea contului în website-ul www.sadovariders.ro și că se va deconecta la finalul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor pentru a preveni folosirea de către o altă persoană a contului său. În situația în care un vehicul este folosit de către o terță persoană ca urmare a (i) nepăstrării caracterului confidențial al datelor de identificare asociate cu contul website-ului, precum și a (ii) furtuluiui datelor contului de e-mail folosit pentru crearea contului, utilizatorul va fi ținut responsabil și va suporta orice costuri, daune sau pagube rezultate din această folosire neautorizată. În niciun caz compania nu va putea fi ținută responsabilă pentru eventualele pierderi, daune, pagube sau costuri survenite ca urmare a utilizării neautorizate a contului de către un terț.

   d. Cei care reprezintă utilizatori persoane juridice trebuie să se asigure că se pot angaja în mod legal în numele persoanei juridice, că o pot reprezenta în mod legal și că datele introduse la crearea contului le aparțin și sunt conforme.

   e. Pentru a stabili calitatea dumneavoastră de reprezentant al persoanei juridice, compania prin angajații și/sau colaboratorii acesteia vor efectua verificări asupra datelor dumneavoastră personale și cele ale persoanei juridice pentru a stabili dacă dețineți într-adevăr această calitate. Este posibil să vă fie cerute anumite informații sau documente suplimentare cu scopul dovedirii acestei calități pretinse de dumneavoastră. Aceste informații sau documente solicitate vor fi prelucrate numai cu scopul de a dovedi calitatea dumneavoastră legitimă de reprezentant.

   f. Este interzisă cesionarea contului dumneavoastră către altă persoană fizică sau juridică și nu puteți permite unei alte persoane să utilizeze contul dumneavoastră personal pentru a folosi serviciile noastre, cu excepția acordului prealabil manifestat în scris în acest sens. Nerespectarea acestei interdicții vă va face direct răspunzător de eventualele pagube ce ar surveni ca urmare a acestei folosirii neautorizate a serviciilor, precum și de orice cost aferent generat de utilizarea vehiculului de către o terță persoană prin intermediul contului dumneavoastră.

   4. Rezervarea unui vehicul (biciclete)

   a. După ce vă veți loga în contul dumneavoastra, veți putea accesa profilul dumneavoastră de utilizator, setările acestuia și istoricul închirierilor efectuate până la acel moment. Pentru orice întrebare sau nelămurire am creat în cadrul website-ului o secțiune cu întrebări și răspunsuri frecvente ce vă vor facilita experiența de utilizare a aplicației și serviciilor.

   b. Pentru a rezerva un autovehicul va trebui să apăsați pe butonul „Rezervă” sau dacă aveți telefonul configurat să funcționeze în limba engleză pe butonul „Book”. Va trebui sa selectați:

   • Numărul de biciclete pe care vreți să le închiriați;
   • Data (zi/ora) la care vreți să închiriați bicicleta.
   • Data (zi/ora) la care vreți să returnați bicicleta. În situația în care apar probleme operaționale în legătură cu rezervarea unui vehicul sau cu disponibilitatea acestuia, compania își rezervă dreptul de a vă contacta telefonic, prin intermediul mesajelor scrise sau prin alte metode adecvate.

   5. Desfășurarea cursei

   a. Bicicleta se consideră închiriată în intervalul de timp specificat pe website, secțiunea de închirieri. Prin returnarea vehiculului trebuie să se înțeleagă confirmarea încheierii călătoriei sau confirmarea încheierii rezervării.

   b. Vehiculul poate fi folosit exclusiv pe teritoriul României, cu condiția ca acesta să fie returnat la sediul firmei.

   c. Dorim să menționăm că serviciile noastre pot fi supuse unor restricții, cazuri fortuite sau situații excepționale ce nu depind și nu se află sub controlul nostru. Cu titlu de exemplu vă vom expune câteva situații excepționale ce pot afecta funcționarea serviciilor noastre, enumerarea fiind pur exemplificativă, restricțiile nelimitându-se doar la cele menționate și putând include orice alte evenimente, cazuri, situații ce nu depind exclusiv de noi. O primă situație este legată de stabilitatea și disponibilitatea accesului la internet prin serviciul de date mobile furnizat de către operatorii de rețele mobile. În asemenea situații în care rețeaua/rețelele mobile nu sunt disponibile funcționalitatea serviciilor noastre este afectată deoarece transferul de date nu funcționează. Aceste servicii pot fi afectate de topografie, obstacole precum tuneluri, clădiri sau poduri sau de condițiile meteorologice. De asemenea o rețea de date mobile ar putea fi supraîncărcată și să nu funcționeze optim. Altfel de restricții și perturbări pot apărea din cauza unor situații de forță majoră, dispoziții ale administrației publice, greve, probleme tehnice de infrastructură sau ca urmare a unor reparații, lucrări de întreținere, îmbunătățiri sau actualizări de software efectuate asupra echipamentelor necesare furnizării serviciilor. Utilizarea serviciilor poate fi de asemenea perturbată sau întreruptă din cauza unor probleme legate de servere de care nu suntem răspunzători.

   6. Prețuri și modalități de plată

   a. Plățile se vor efectua prin card, contul Utilizatorului din care se va retrage suma trebuie să aibă suficiente fonduri pentru a acoperi toate costurile generate de folosirea serviciilor de închiriere.

   b. Utilizatorii au dreptul să obțină informații și detalii despre prețuri și despre modificarea acestora. Puteți obține prețurile actuale pentru folosirea serviciilor noastre accesând site-ul nostru oficial www.sadovariders.ro sau apelând la numărul +40742212158. Ne rezervăm dreptul de a schimba în orice moment tarifele sau de a introduce în orice moment noi tarife și taxe sau elimina pe cele vechi, așa cum este prevăzut în Termeni și Condiții, mai sus.5c. Obligația de plată devine exigibilă în momentul rezervării vehiculului.

   7. Tarifele de bază

   a. Tarifele aplicabile pentru intervalul de timp în care se dorește închirierea sunt afișate pe website.

   b. Prețul pentru o zi (24 de ore de la momentul închirierii) se va aplica automat la îndeplinirea condițiilor prezentate în pe website.

   c. Tarifele și prețurile stabilite sunt aplicabile pe zi. Plata serviciilor se va efectua în momentul în care utilizatorul va confirma închirierea, după completarea datelor și apăsarea butonului de finalizare a comenzii, pe website.

   d. Utilizatorul este complet responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor de plată pe care le-a introdus.

   e. Compania nu are obligația să conteste niciun document ce a fost emis de către organele competente pe numele și/sau în sarcina sa, document prin care sunt sancționate orice fapte comise de către Utilizator în timp ce folosea vehiculul și va achita amenda aplicată care va fi refacturată către Utilizator cu TVA în conformitate cu Codul Fiscal. În situația în care un asemenea caz intervine după încetarea Contractului, indiferent din ce cauză, obligația de plată către Companie subzistă.

   8. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

   a. Utilizatorul trebuie să respecte următoarele obligații:

   • Să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la folosirea unui vehicul și cu privire la circulația rutieră, să respecte regulile de circulație.
   • Să folosească vehiculul potrivit specificațiilor tehnice ale acestuia;
   • Să anunțe Compania cu privire la orice problemă sesizată cu privire la bicicletă;
   • Să returneze bicicleta așa cum este prevăzut în condițiile prezentului Contract;
   • Să nu împartă cu nimeni datele contului și parola acestuia sau oricare alte date ce au fost furnizate cu scopul sau în legătură cu accesarea contului, având o obligație absolută de confidențialitate;
   • Să anunțe Compania și autoritățile competente în cazul în care este implicat într-un accident de circulație (i) în maxim 1 (una) oră de la data producerii accidentului rutier, sau (ii) de îndată ce este conștient, în cazul producerii unui accident rutier care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a Utilizatorului;
   • În cazul unei solicitări din partea Companiei, utilizatorul este obligat să furnizeze acesteia copii de pe orice documente ce au fost încheiate în legătură cu producerea unui accident;
   • Să informeze Compania cu privire la orice avertisment sau amendă de circulație ce au fost emise pe numele utilizatorului în timpul cât folosea vehiculul închiriat;
   • Utilizatorul va despăgubi Compania cu privire la orice cheltuieli, plăți, costuri, daune, taxe (fiind incluse fără limitare onorariile avocațiale) și pierderi (fiind incluse fără limitare, taxele și costurile survenite din recuperare) suferite de Companie și de oricare persoană despăgubită de către Companie ce au fost provocate de încălcarea oricărei prevederi contractuale sau legale de către utilizator sau de către o terță persoană căreia utilizatorul i-a permis să utilizeze vehiculul.
   • Să se fi familiarizat cu regulile prevăzute în acest contract și să cunoască dispozițiile acestuia.

   b. Utilizatorului îi sunt interzise următoarele:

   • Să se afle sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor ce îi pot afecta capacitatea de a conduce un vehicul/o bicicletă. Consumul de băuturi alcoolice este complet interzis, aplicându-se o limită de 0.0% în aerul expirat. În ceea ce privește drogurile sau medicamentele ce pot afecta capacitatea de a conduce, acestea sunt strict interzise, indiferent dacă acestea sunt legale sau interzise prin legislația în vigoare la acel moment;
   • Să permită terțelor persoane să conducă autovehiculul/bicicleta;
   • Să permită terților accesul la datele contului său;
   • Să folosească vehiculul/bicicleta cu scopul de a transporta persoane contra cost, pentru a livra bunuri ca parte a unei afaceri sau pentru orice câștiguri materiale rezultate din transportul de obiecte sau persoane.
   • Să utilizeze vehiculul/bicicleta pentru a transporta bunuri al căror transport este interzis de lege;
   • Să folosească vehiculul/bicicleta pentru a transporta obiecte voluminoase sau grele ce ar putea afecta utilizarea vehiculului/bicicletei în siguranță și de asemenea bunuri care ar putea provoca daune vehiculului;
   • Să folosească vehiculul/bicicleta pentru a comite o infracțiune sau pentru a înlesni comiterea unei infracțiuni de către un terț;
   • Să îndepărteze componente ale vehiculului/bicicletei, echipamente ale acestuia sau orice alte obiecte atașate acestuia;
   • Să efectueze orice reparații sau modificări asupra vehiculului/bicicletei sau componentelor sale;
   • Să se folosească de vehicul/bicicletă într-un mod neglijent, imprudent sau abuziv;
   • Să folosească vehiculul/bicicleta pentru transportul comercial de persoane sau de bunuri închiriate;
   • Recomandăm ca toți utilizatorii să poarte o cască aprobată de instituțiile abilitate din cadrul UE sau orice alt for similar care a fost dimensionată, fixată și reglată corespunzător conform instrucțiunilor producătorului.  Purtarea căștii contribuie la sporirea siguranței personale, dar nu este un element care trebuie luat ca deplin când se întâmplă un accident.
   • Să se prindă de vreun vehicul sau autovehicul ori altă formă de transport în timpul mersului pe bicicletă. Tractarea este complet interzisă;
   • Să nu utilizeze niciun telefon celular, dispozitiv de mesagerie text, player muzical portabil sau alt dispozitiv electronic sau mecanic care să distragă atenția de la utilizarea în siguranță a bicicletei;
   • Să opereze o bicicletă în timp ce se află sub influența oricărui tip de alcool, drog, medicament sau alte substanțe care ar putea afecta abilitatea de a folosi o bicicletă în condiții de siguranță;
   • Să transporte o a doua persoană pe bicicletă;
   • Să folosească alte mecanisme de blocare decât cele furnizate de noi. Nu se adaugă un alt blocaj suplimentar la bicicletă. Nu se anexează alte accesorii bicicletei.
   • Bicicleta trebuie să fie parcată într-un loc de parcare legal. Bicicleta nu poate fi parcată pe o proprietate privată sau într-o zonă blocată/inaccesibilă sau într-un alt spațiu care nu este de destinație publică.
   • Bicicleta este destinată numai unor tipuri limitate de utilizare. Utilizatorul este de acord că nu va folosi bicicleta pentru curse, cascadorii sau manevre specifice schemelor de biciclete (acrobații). Utilizatorul este de acord că nu va opera și / sau nu va folosi Bicicleta prin apă sau în orice loc care este interzis, ilegal și/sau neplăcut pentru alții. Utilizatorul este de acord că nu va folosi bicicleta în nume propriu, nu o folosește pentru încălcarea niciunei legi, ordonanțe sau reglementări. Utilizatorul va garanta că va folosi bicicleta în sensul rezonabil pentru care ea fost pusă la dispoziție.
   • Nu trebuie depășită limita maximă de greutate pentru bicicletă, specificată pe website.
   • Să încheie formulare de constatare amiabilă cu ocazia producerii unui accident rutier fără să anunțe în prealabil Compania, indiferent de vinovăția conducătorilor auto implicați și de circumstanțele în care a avut loc accidentul. În cazul în care utilizatorul încalcă această obligație va fi în totalitate responsabil de acoperirea tuturor daunelor rezultate ca urmare a producerii accidentului. Compania și asigurătorul nu vor putea fi ținuți responsabili pentru reparația daunelor în cazul în care utilizatorul a încheiat un astfel de formular, fără a notifica în prealabil Compania.

   9. Penalizări aplicabile clienților Sadova Riders, in caz de deteriori ale bunurilor închiriate 

   • Utilizatorul este responsabil în totalitate pentru orice daună a bicicletei și/sau a echipamentului în timpul desfășurării cursei. Penalizările vor include plata integrală a pieselor/accesoriilor deteriorate în timpul utilizării. 

   10. Acțiuni în cazul producerii unei daune sau deteriorări. Acțiuni în situația producerii unui accident.

   • Utilizatorul este responsabil în totalitate pentru orice daună, deteriorare, defecțiune sau murdărire a bicicletei și/sau a echipamentului ce survine în timpul desfășurării cursei.
   • În cazul în care se constată o defectare, daună sau deteriorare a vehiculului/bicicletei sau a echipamentului acestuia, ultimul utilizator care a folosit vehiculul/bicicleta va fi considerat responsabil în lipsa unor dovezi care să indice altfel.
   • Utilizatorul are obligația de a informa de îndată Compania și autoritățile competente în cazul producerii unui accident. Utilizatorul este de asemenea obligat să ia toate măsurile necesare pentru a conserva probele și a ameliora daunele. În situația producerii unui accident, utilizatorul are obligația să parcheze vehiculul/bicicleta într-o zonă sigură și supravegheată. De asemenea acesta are obligația de a furniza către Companie toate documentele ce au fost încheiate cu ocazia producerii accidentului.
   • Utilizatorul va putea părăsi locul accidentului numai după ce:

   i. Autoritățile competente au finalizat cercetarea accidentului;

   ii. Au fost întreprinse măsurile necesare pentru conservarea probelor și atenuarea daunelor în modalitățile convenite de utilizator cu Compania;

   iii. Vehiculul/bicicleta a fost parcat(ă) în siguranță sau a fost predat(ă) unei societăți de remorcare/tractare, astfel cum a convenit utilizatorul cu Compania.

   • Eventualele despăgubiri pentru daunele produse unui vehicul/bicicletă, așa cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, vor fi încasate de către Companie, fiind singura îndreptățită să încaseze aceste despăgubiri.
   • Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru consecințele ce decurg din infracțiunile și contravențiile pe care le-a comis în timp ce folosea vehiculul și este direct responsabil față de Companie pentru orice costuri derivate din aceste acțiuni ilegale ale utilizatorului.

   11. Obiecte pierdute

   • Compania nu este în niciun fel responsabilă pentru bunurile Utilizatorilor ce au fost pierdute sau deteriorate pe durata cât aceste bunuri se aflau atașate vehiculul în timpul folosirii acestuia de către Utilizator.

   12. Răspunderea utilizatorului

   a. Utilizatorul este complet răspunzător față de Companie pentru avarierea, pierderea sau furtul vehiculului/bicicletei sau al echipamentului acestuia și de asemenea pentru orice daune produse asupra vehiculului/bicicletei sau echipamentului cum ar fi cele rezultate din producerea unui accident, legate de tractarea sau confiscarea vehiculului/bicicletei și echipamentului, inclusiv daunele cauzate unor terțe persoane ca urmare a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a vehiculului/bicicletei.

   b. Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate în legătură cu intervenirea uneia dintre situațiile menționate mai sus, condiționat de producerea acestora în timp ce vehiculul se afla în posesia Utilizatorului sau a unei terțe persoane căreia Utilizatorul i-a permis utilizeze vehiculul/bicicleta nerespectând acești Termeni și Condiții.

   c. Toate costurile necesare acoperirii daunelor survenite ca urmare a nerespectării Termenilor și Condițiilor vor fi suportate de către Utilizator. În situația în care Utilizatorul este vinovat de încălcarea obligațiilor ce îi revin, acesta trebuie să despăgubească Compania și să suporte toate costurile generate de pretențiile unei terțe persoane.

   13. Răspunderea penală

   a. Orice încercare de folosire a Serviciilor prin diverse metode ce sunt menite să evite sistemele de log-in, plată și siguranță stabilite de Companie pot fi de natură să atragă răspunderea dumneavoastră penală. O astfel de situație exemplificativă ar fi folosirea vehiculului/bicicletei fără o rezervare valabilă, în asemenea caz vom apela Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență pentru a declara imediat incidentul și/sau vom formula o plângere penală împotriva dumneavoastră. Prin urmare vom fi nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi către autoritățile competente ale statului cum ar fi poliție, parchet, instanță etc. Toți acești pași sunt necesari în scopul atragerii răspunderii dumneavoastră penale conform legislației în vigoare.

   b. În cazul în care încredințați vehiculul/bicicleta către o persoană care nu deține vârsta minimă pentru utilizarea bicicletei veți răspunde conform legislației penale.

   III. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   1. Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate și pentru a îmbunătăți funcționarea website-ului nostru și a experienței pe care o are utilizatorul pe acest website.

   2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

   3. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunteți rugați să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

   4. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislația privind protecția datelor, ce sunt enumerate și descrise separat în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți să folosiți următoarele date de contact:

   E-mail: contact@sadovariders.ro

   Telefon: (+4) 0742212158

   IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

   1. Conținutul, așa cum acesta este definit în preambulul prezenților Termeni și Condiții, este deținut în mod exclusiv de către SC RSC SADOVAN SRL, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

   2. Compania este îndreptățită să utilizeze orice linii de cod, algoritmi, inovații tehnice, fotografii și orice alte drepturi de proprietate intelectuală ce se află în legătură cu website-ul.

   3. Utilizatorul are o serie de drepturi limitate cu privire la website, astfel cum acestea sunt stabilite expres și decurg din prezentul Contract și nu are alte drepturi, implicite sau de alt fel.

   4. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul, alterarea sau modificarea în orice mod a Conținutului website-ului sunt strict interzise.

   5. Folosirea procedurilor de modificare, traducere, derivare sau încercările de alterare a website-ului cu scopul de a identifica codul-sursă vor fi sancționate conform legii române.

   V. OBLIGAȚIA UTILIZATORULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

   1. Utilizatorul va despăgubi și exonera de răspundere Compania și de asemenea pe colaboratorii acesteia de orice răspundere pentru daunele, vătămările, pierderile, cererile, revendicările, costurile, taxele legale și alte asemenea costuri ce provin din partea oricăror persoane îndreptățite să fie despăgubite și care au survenit ca urmare a nerespectării acestor Termeni și Condiții sau ca urmare a folosirii necorespunzătoare a vehiculului de către utilizator sau de către alte persoane cărora acesta le-a permis să folosească vehiculul cu încălcarea prezentului Contract.

   VI. DREPTUL DE RETRAGERE

   1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia, mai exact de la data acceptării Termenilor și Condițiilor, fără să fie nevoit să justifice această decizie. Pentru a se putea retrage, Utilizatorul trebuie să transmită o notificate telefonică sau scrisă către Companie prin care își exprimă dorința de a se retrage din Contract. Această retragere nu va avea niciun efect asupra Serviciilor deja prestate Utilizatorului.

   VII. DISPOZIȚII FINALE

   1. Legea aplicabilă și jurisdicția.

   a. Relația contractuală dintre Companie și Utilizator ce rezultă ca urmare a folosirii serviciilor SC RSC SADOVAN SRL este guvernată de legea română.

   b. Prezentul Contract înlătură orice înțelegere anterioară scrisă sau verbală existentă între Utilizator și Companie.

   c. Acest Contract nu este de natură să limiteze în niciun fel drepturile consumatorilor prevăzute de legislația în vigoare.

   2. Garanție limitată.

   a. Compania nu vă garantează lipsa erorilor din website sau posibilitatea corectării acestora și nici că acesta va funcționa neîntrerupt. Nu putem garanta nici că Serviciile noastre corespund în totalitate cerințelor dumneavoastră. În procesul de folosire, testare și evaluare a Serviciilor noastre, vă asumați riscul legat de calitatea și performanța acestora.

   3. Limitarea răspunderii

   a. Compania nu este în niciun fel responsabilă pentru modul în care sunt utilizate Serviciile noastre de către dumneavoastră și nu își asumă răspunderea pentru implementarea acestor servicii de către dumneavoastră și nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice rezultate comerciale previzionate, așteptate sau acceptate ca urmare a utilizării acestora.

   b. Compania este exonerată de orice garanție de orice fel, inclusiv dar fără limitare la garanții de comercializare, titlu sau non-conformitate într-un scop anume. Utilizatorul își dă acordul ca întregul risc rezultat ca urmare a folosirii Serviciilor îi aparține în întregime în măsura maximă permisă de lege.

   4. Nerenunțarea la drepturi

   a. În cazul în care Compania nu va exercita sau va exercita cu întârziere unele drepturi provenite din prestarea Serviciilor și prezentul Contract, această neexercitare nu va putea fi interpretată ca o renunțare a Societății la exercitarea respectivelor drepturi.

   b. Exercitarea drepturilor legitime ale Companiei ce rezultă sau sunt în legătură cu prezentul Contract, declanșarea unor proceduri sau formalități ce au rolul de a conduce spre exercitarea drepturilor Societății ce se află în legătură cu prezentul Contract, obținerea și/sau executarea prestațiilor la care Utilizatorul este obligat în temeiul prezentului Contract, emiterea și susținerea oricăror pretenții legale de către Companie ce au legătură cu drepturile sale care decurg sau se află în legătură cu prezentul Contract și/sau cu obligațiile Utilizatorului corelative drepturilor Companiei, precum și situația în care Compania opune Utilizatorului orice excepții și/sau apărări de fond ce se află în legătură cu prezentul Contract, sunt supuse unui termen de prescripție de 10 ani.

   ro_RORO